HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên

Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2019 - 2020

  • 17/06/2019
  • 227

Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2019 - 2020 (xem file)

Bản quyền thuộc Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh