HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên

Danh mục biểu mẫu học vụ

 • 23/05/2019
 • 217

 1. Đơn bảo lưu kết quả tuyển sinh (tải mẫu đơn)
 2. Đơn hủy học phần (tải mẫu đơn)
 3. Đơn hoãn thi (tải mẫu đơn)
 4. Đơn miễn giảm học phần (tải mẫu đơn)
 5. Đơn chuyển chương trình đào tạo (tải mẫu đơn)
 6. Đơn chuyển trường đi (tải mẫu đơn)
 7. Đơn chuyển trường đến (tải mẫu đơn)
 8. Đơn tạm dừng học tập (tải mẫu đơn)
 9. Đơn thôi học (tải mẫu đơn)
 10. Đơn trở lại học tập (tải mẫu đơn)
 11. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu đơn)
 12. Đơn xác nhận học phần tương đương, thay thế (tải mẫu đơn)
 13. Đơn xác nhận đã học xong chương trình (tải mẫu đơn)
 14. Đơn đăng ký cùng lúc hai chương trình (tải mẫu đơn)
 15. Đơn xin chuyển ngành (tải biểu mẫu)
Bản quyền thuộc Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh