HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo

 • 23/05/2019
 • 4

1. Giới thiệu

 • Tên đơn vị: PHÒNG ĐÀO TẠO, trực thuộc trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.
 • Địa điểm đơn vị: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Phòng hiện có 08 cán bộ viên chức có trình độ và nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo yêu cầu công tác, trong đó có 1 nghiên cứu sinh, 6 thạc sĩ, 1 cử nhân. Lãnh đạo phòng gồm 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng.
 • Cơ sở vật chất: đơn vị được bố trí 1 văn phòng làm việc tại tầng trệt nhà C; được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính nối mạng, có các phương tiện khác phục vụ cho công tác chuyên môn, có website riêng.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công việc tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của Trường.

Đầu mối quản lý các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.

 1. Nhiệm vụ
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh.
 • Hỗ trợ công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về ngành học, Trường.
 • Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng – kỷ luật sinh viên, khoa học – đào tạo và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên, xét tạm dừng, thôi học.
 • Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo đại học, cao đẳng.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, quy định đào tạo đại học, cao đẳng.
 • Tổ chức thực hiện các đề án mở ngành, nghề mới; biên soạn và quản lý chương trình đào tạo; phát triển giáo trình, tài liệu giảng dạy đại học, cao đẳng.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý quá trình đào tạo đại học, cao đẳng.
 • Xây dựng lịch thi, kiểm tra kết thúc hoc phần đại học, cao đẳng.
 • Quản lý kết quả học tập; thống kê, phân tích và đánh giá kết quả học tập đại học, cao đẳng.
 • Cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
 • Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin đào tạo
 • Chuẩn bị hồ sơ mở các lớp đào tạo liên kết, xây dựng các phương án liên kết, các hợp đồng đào tạo theo quy chế, quy định hiện hành.
 • Tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo giữa trường với các doanh nghiệp, địa phương và các trường khác.
 • Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục trong công tác học vụ (tư vấn, giải quyết các vấn đề về học vụ).
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo.
 • Thực hiện công tác quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo đúng quy định ban hành.
 • Xây dựng mạng lưới địa bàn tuyển sinh, đàm phán và ký kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; chủ trì thu các loại phí khi được ủy quyền; lập kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí thu và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đào tạo, bồi dưỡng.
 • Quản lý các kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành.
Bản quyền thuộc Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh