HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và GALA chào đón tân sinh viên

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo HUFI - bậc đại học liên thông - năm học 2018 - 2019

  • 23/05/2019
  • 49

Bản quyền thuộc Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh